Første offentlig marsjering etter at vi fikk nye og like uniformer